B tipusu hirdeto tabla

„A versenyképes kajszitermesztést megalapozó innováció megvalósítása Mór térségében”

GOP-1.1.1-09/1-2009-0042

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Gazdaságfejlesztési Operatív Program

Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása pályázati konstrukció.

A projekt a Vitamor Kertészeti Kft. (Mór, Komáromi országúti dűlő) 6 ha-os kísérleti- és bemutató modellültetvényében valósul meg.

A laboratóriumi vizsgálatokat a Budapesti Corvinus Egyetem Gyümölcstermő Növények Tanszékének laboratóriuma végzi. Az egyes kutatási területek: fajtainnováció, minőségmegőrzés, művelési rendszer fejlesztése. A műszaki fejlesztés a vízbázis kialakítása (kút, víztározó, öntözőrendszer) és a Magyarországon először kiépítésre kerülő jégvédő háló alkalmazásából áll.

eulogo

Vitamór Kertészeti Kft, 8060 Mór, Major u. 3.

Közreműködő Szervezet: Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt.  

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség: http://www.nfu.hu

Irányító Hatóság: http://www.nfu.hu/gazdasagfejlesztesi_programok_iranyito_hatosaga

Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt.    http://magzrt.hu/

ÖSSZEFOGLALÓ 

kajszi

„A versenyképes kajszitermesztést megalapozó innováció megvalósítása Mór térségében” (azonosító szám: GOP-1.1.1-09/1-2009-0042)

 Megvalósult a 0,5 ha terület bemutató modellültetvény Mór Bányásztelepi gyümölcsös, 0385/4 helyrajzi számú 6 ha-os területén, ahol a  projekt alkalmazott kutatási és innovációs eredményeit kívántuk bemutatni. Az innovációs folyamat, a módszerek kidolgozása a Móron már meglévő kajszi ültetvényben, a projekt során folyamatosan fejlesztésre került kísérleti ültetvényben, a Budapesti Corvinus Egyetem Gyümölcstermő Növények Tanszék laboratóriumaiban és a Soroksári Kísérleti ültetvényében valósult meg.

 A fajtainnováció szolgálatában begyűjtöttük és eltelepítettük azokat a hazai és külföldi nemesítésből származó fajtákat, fajtajelölteket, amelyek közül a térség ökológiai adottságai között eredményesen termeszthető, különböző felhasználási célokra legalkalmasabb fajtákat választottuk ki. Ezen kívül begyűjtjük és eltelepítettük a Mór térségében, valamint hazánk más területein fellelhető kajszi magonc populációból származó genotípusokat, tájfajtákat, klónokat.

Folyamatosan végeztük a fajták, genotípusok morfológiai, fenológiai és pomológiai jellemzőinek értékelését. A fenológiai jellemzők értékelésénél különös hangsúlyt helyeztünk az érési időre. Meghatároztuk az ígéretes fajták gyümölcsminőségi paramétereit, piaci értéküket, beltartalmi és egészségvédő értékeiket, tárolhatóságukat, feldolgozhatóságukat. Ezen kívül megvizsgáltuk a genotípusok környezeti alkalmazkodó képességét meghatározó tulajdonságokat, termőképességüket és termőre fordulásuk ütemét. A projekt zárásakor a fajtainnováció eredményeként fajtaajánlati listákat készítettünk a Mór térségében különböző felhasználási célokra telepítésre javasolt fajtákból.

A gyümölcsminőség megóvására irányuló innováció területén, a laboratóriumi kísérletek eredményeként a szüreti időpont optimalizálását szolgáló alapszínskálát dolgoztunk ki a termesztésre ajánlott fajtákra (szabadalmaztatás alatt). A szüreti időpont meghatározásához nélkülözhetetlen az alapszínskála, a hússzilárdság, a szárazanyag-tartalom és a savtartalom is meghatározásra került. Kidolgoztuk a különböző felhasználási célra szánt kajszi szüretre alkalmas paramétereit a Magyarországon termesztett fajtákra.

A művelési rendszerek innovációja területén koronaforma kialakítási, metszési és térállás optimalizálási kísérleteket állítottunk be. Kidolgoztuk a korszerű és versenyképes kajszi ültetvények kialakítására alkalmas művelési rendszerek változatait. Növekedés analízissel meghatároztuk a fajták vegetatív jellemzőit és hajtásrendszerük kialakulásának ütemét, a különböző intenzív művelési rendszerekben. A kísérletek során elsődleges cél volt a friss piacra szánt extra minőségű kajszi termesztéséhez a kézi szedésre alkalmas, kisméretű faalakok kialakítása.

A modellültetvényünkben bemutattuk a kidolgozott és ajánlott művelési rendszereket, valamint a kialakításuk részleteit tartalmazó műszaki leírást.

Vízbázis fejlesztése

A Vitamór Kertészeti Kft a Kísérleti és bemutató modell ültevény területén egy 69 m mélységű vízkút létesítését valósította meg. A kút vize szolgál a Kísérleti és bemutató modell ültevény telepítése és a további fejlesztések célját szolgáló területek öntözésére. A víz biztonságos és állandó használhatóságára szolgál az 1000 m3 víztározó építése és a területen található vízfolyás mellé épített szivattyú állomás, ami a száraz, szélsőséges időjárás esetén a tározó töltését a kút mellett biztonságosan ellátja. A víztározóból a csepegtető öntözőrendszeren keresztül jut el a megfelelő mennyiségű víz a fákhoz.

Kísérleti és bemutató modell ültevény

A 0,5 ha a bemutató modellültetvény amely prototípusként bemutatja az intenzív kajszi ültetvény kidolgozását, kísérleti eredményeit. A Vitamór Kertészeti Kft és a Corvinus Egyetem Gyümölcstermő Növények Tanszéke kutatóinak együttműködésével valósult meg a kutatás. A területet 3 x 2 ha részre osztottuk. A gyümölcsoltványokat 5 x 3 méter sor- és tőtávolsággal, 150 méter hosszú, 1 ha-os táblákban kívánjuk telepíteni. A 830 db Bergarouge fajtát, Rubira alanyon, a Flavor Cot 480 db, Jumbo Cot 240 db, Zebra 240 db, Yellow Cot 60 db, Gold Cot 61 db, Bergeron 242 db (Myrabolan alany) és 242 db Kioto 3 különböző alanyon kísérletképpen (Wavit, Rubira, SJD). A fenti darabszámokat 121 férőhelyes sorokba, a helyes megporzásra ügyelve, a tábla Vértes felőli oldalától számolva a következő módon helyeztük ki. 2 sor Bergeron, 2 sor Bergarouge, 2 sor Flavor Cot, 2 sor Bergarouge, 2 sor Kioto, 2 sor Bergarouge, 2 sor Flavor Cot, 1 darab sor Bergarouge, 1 sorba sor feléig Yellow Cot 61 db, utána Gold Cot 61 db, 2 sor Zebra, 2 sor Jumbo Cot.

Ültevény fenntartása, kutatások elvégzése

Az oltványok megfelelő vízellátása a telepített öntözőrendszerrel biztosított. Az ültetvény gyepesített sorközei a gyommentességet szolgálja. Az újonnan telepített gyümölcsoltványokra a törzsvédő hálók elhelyezését biztosítottuk a vadkárok ellen. Az ültevényben folyamatosan történt a növények állapotának felvételezése, a mintavételezés. A Corvinus Egyetem 28 féle kutatási vizsgálatot végzett el a 3 év alatt.

Védelmi rendszerek kialakítása

A 6 ha-os kísérleti területet kerítéssel vettük körbe. A jégvédőháló rendszer telepítésének és használatának a célja, a biztonságos termesztés feltételeit az egyre gyakrabban előforduló jégkártól való megmentését szolgálja. Magyarországon először ebben a kísérletben próbáljuk ki kajszi ültetvényben a jégvédőháló alkalmazását. A kísérleti technológia részét képezi az 1 ha-os területen kialakított támrendszer.

Eredmények értékelése, ismeretterjesztés

A Budapesti Corvinus Egyetem Kertészettudományi Kar, Gyümölcstermő Növények Tanszéke a kajszibarack kutatások területén jelentős eredményeket ért el, melyet 9 db Tudományos cikk, 3 könyvfejezet, 12 Tudományos konferencia és 5 db Tudományos ismeretterjesztő cikk, 5 db elkészült és 3 db készülő szakdolgozat formájában juttat el a szakmai és a gyakorlati felhasználók felé. A projekt szakmai felelőse Dr. Szalay László egyetemi docens. HUNGARIKUM TERMÉK TECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓJA

GOP-1.3.1-11/A-2011-0194

uszt B tipus

 

A Projekt megvalósításának célja: az új technológia magyarországi bevezetése amely révén a már meglévő piacképes Hungarikum termék egyedi piaci versenyelőnyt biztosít cégünk számára. Cégünk ezzel olyan versenyképes termék előállítását végzi a hazai K+F szaktudás felhasználásával, itthoni kamatoztatásával, amellyel magas piaci részesedést érhet el az édesiparban. A magyar termelőktől származó és a saját termesztésű meggy, cseresznye minőségi előállítása a hazai és export piac számára a Hungarikum termék minőségét biztosítja.

 

A technológiát egy teljesen új, OPTIKAI OSZTÁLYOZÓGÉP alkalmazásával kívánjuk megvalósítani. A Phoenix C-PHOS 350 olyan rendszer, amely alkalmas a magozás után található magvak tört részeinek és a sérült szemeknek az eltávolítására. A minőségi export feltétele a gömbölyű, roncsolódás mentes, gurulós, mag nélküli kemény husú, ropogós termék. A gép üzembehelyzését megelőzően szükséges ennek az új technológiának a Hungarikum termék előállításához szükséges tesztelése. A fejlesztő munkatárs feladata a megfelelő mintaállomány kiválasztása a tesztüzem lebonyolítása és az eredmények kiértékelése annak érdekében, hogy a magyar alapanyagok feldolgozása a lehető legkisebb veszteséggel történjen. A tesztelés másik kiemelt feladata, hogy a berendezéssel megvalósuló egyedi tevékenység az Unióban elvárt magas színvonalú minőségi paramétereknek is megfeleljen, így exportképes termékek előállítása valósuljon meg.

A magyarországi adaptálással cégünk olyan piacképes Hungarikum termék előállítására és forgalmazására lesz képes, amely egyedülálló hazánkban. A rendszer mechanikus szállítószalag, érzékelő egység, szoftver, mely irányítja és ellenőrzi a válogatási folyamatot és a kidobó szerkezetekből áll. Működését megelőzően szükséges, hogy a K+F munkatársak meghatározzák azokat az egyedi beállításokat mellyel a továbbfejlesztett termék előállítható. A helyes üzemeltetés érdekében a szoftvergrafikus kijelzője révén könnyen lehet a berendezést használni és bevinni a szükséges minőséget meghatározó paramétereket. A rendszer internetes hálózatra csatlakoztatható a távjavítás megvalósítására. Az on-line működtetés teljesen újszerű technológia a csonthéjasok feldolgozásában melyet kizárólag ennek a terméknek a gyártásához adaptált a szállító. A mechanikus alkatrészek legnagyobb része AISI 304-os rozsdamentes acélból valamint műanyagból készült, mely megfelel az élelmiszeripari szabványnak.


Cerazus Hungária Kertészeti Kft.